Komodity

Spoločnosť Medium Trade s.r.o.zaisťuje dodávky metalurgických surovín pre oceliarenský a zlievarenský priemysel podľa konkrétnych požiadaviek partnerov. Predovšetkým v oblasti strednej Európy a krajín CIS s maximálnym dôrazom na kvalitu a včasnosť dodávok.

Ferozliatiny základné

Ferosilícium

Ferosilícium FeSi 45
Ferosilícium FeSi 65
Ferosilícium FeSi 75
Brikety


Ferosilikomangán

Ferosilikomangán FeSi Mn

Feromangán

Feromangán FeMnHC
Feromangán FeMn MC
Feromangán FeMn LC

Ferochróm

Ferochróm FeCrHC
Ferochróm FeCr LC
Ferochróm FeCr MC4

Vzácne ferozliatiny

Feroniob

Feroniob FeNb

Feromolybdén

Feromolybdén FeMo

Molybdénové brikety

Ferovanád

Ferovanád FeV

Ferotitán

Ferotitán FeTi 30
Ferotitán FeTi 70

Rudy a koncentráty

Tantalitová ruda
Molybdénový koncentrát

Molybdénový koncentrát

Našou najväčšou výhodou oproti konkurencii je flexibilita a kvalita surovín na vysokej úrovni. Dodávkyriešime rýchlo a k spokojnosti zákazníka.

© Copyright MEDIUM TRADE s.r.o.