Kontakty

SK

Sídlo firmy Medium Trade s.r.o.: 

Ku Surdoku 25, 080 01 PREŠOV, Slovenská republika

Tel.: +421 51 772 37 58

e-mail: mediumtrade@mediumtrade.sk

Web: www.mediumtrade.sk

Obchodné oddelenie:

Tel.: +421 51 773 35 33

             e-mail: mediumtrade2@mediumtrade.sk, mediumtrade5@mediumtrade.sk

Doprava:

Tel.: +421 917 602 614

Ekonomické oddelenie:

Tel.: +421 51 773 35 33

e-mail: ekonom@mediumtrade.sk

Ostatné údaje firmy Medium Trade s.r.o.:

IČO: 36474428

DIČ. 2020013787

IČ-DPH: SK2020013787

Firma registrovaná:

Obchodný register Okresného súdu Prešov, vložka č.: 12956/P

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT :  GIBASKBX

IBAN: SK24 0900 0000 0005 0366 9355 ( pre platby v EUR )

IBAN: SK27 0900 0000 0005 0366 9398 ( pre platby v EUR )

IBAN: SK73 0900 0000 0005 0366 9443 ( pre platby v USD ) 

Našou najväčšou výhodou oproti konkurencii je flexibilita a kvalita surovín na vysokej úrovni. Dodávky riešime rýchlo a k spokojnosti zákazníka.

© Copyright MEDIUM TRADE