Kvalita

Všetká obchodná činnosť našej spoločnosti, dodávky, služby a riešenia pre partnerov sú podriadené podmienkam a postupom, ktoré nevyhnutne zodpovedajú Certifikátu systému riadenia akosti ISO 9001. Tento naša spoločnosť získala pre dodávateľskú činnosť v oblasti surovín, polotovarov a hotových výrobkov hutníckej a strojárskej výroby, pod registračným číslom 158/Q-044 v auguste roku 2004.

SGS certifikát
Našou najväčšou výhodou oproti konkurencii je flexibilita a kvalita surovín na vysokej úrovni. Dodávky riešime rýchlo a k spokojnosti zákazníka.

© Copyright MEDIUM TRADE