SK EN
18.10.2019 6:25:00

Spoločnosť Medium Trade s.r.o. bola založená v máji roku 1993 ako plne privátna spoločnosť s ručením obmedzeným s hodnotou základného kapitálu 83 000 EUR. Je vedená v obchodnom registri OS Prešov, vložka číslo 12956/P. Transformáciou na spoločnosť s jedným majiteľom prešla v roku 2001. Hlavnou činnosťou spoločnosti sú dodávky ferozliatin pre metalurgický priemysel a obchodná činnosť s výrobkami oceliarského priemyslu.

Dcérskou spoločnosťou firmy MEDIUM Trade s.r.o. je spoločnosť KILIA-Medium s.r.o. zaoberajúca sa výskumnou, vývojovou a výrobnou činnosťou.

Administratívna budova - vchod.Administratívna budova - vchod.Administratívna budova - vchod.