Zastúpenia

Zastúpenie pre Ukrajinu:

FERROEX Co Ltd.

Boulevard Centralny 21, P.O.Box 669
69 000 ZAPOROZHYE
 UKRAINE

Tel.:+380 0612 131962
Fax:+380 0612  134175
E-mail: office@ferroex.com

Našou najväčšou výhodou oproti konkurencii je flexibilita a kvalita surovín na vysokej úrovni. Dodávky riešime rýchlo a k spokojnosti zákazníka.

© Copyright MEDIUM TRADE